سرطان مری
بیماری

هر آنچه باید درباره سرطان مری بدانید .

این سرطان در مری هنگامی اتفاق می افتد سرطان مری زمانی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی در مری ایجاد می شوند . در واقع ساختار مری به صورت یک لوله توخالی طولانی بوده و از گلو به معده شما منتقل می شود . این عضو به هضم غذا کمک می کند و غذایی […]