تومور مغزی
بیماری

هر آنچه باید درباره تومور مغزی بدانید

تومور مغزی چیست ؟ در واقع تومور مغزی همان توده ای غیر طبیعی یا رشد سلول های غیر طبیعی در بافت مغز است که به نوعی بیماری می انجامد . انواع مختلفی از تومورهای مغزی وجود دارد. برخی از تومورهای مغزی غیرسرطانی (خوش خیم) و برخی از تومورهای مغزی سرطانی (بدخیم) هستند . تومورهای مغزی […]