تکرر ادرار
بیماری

هر آنچه باید درباره تکرر ادرار بدانید

تکرر ادرار چیست ؟ تکرر ادرار یک عارضه ای است که باعث ناراحتی فرد می شود ، برخی از مواقع فرد بیش از حد احساس ادرار دارد و باید حتما مثانه خود را تخلیه کند . در حقیقت یکی از وطایف مثانه این است که قادر است ادرار را ذخیره کند تا زمانی که توالت […]