سرطان تخمدان
بیماری

هر آنچه باید درباره سرطان تخمدان بدانید

سرطان تخمدان چیست ؟ نوعی سرطان است که در بیشتر موارد رحم زنان را درگیر می کند ، سرطان تخمدان می نامند . در واقع سرطان تخمدان نوعی سرطان است که از تخمدان شروع می شود و سیستم تولید مثل زنان را که شامل دو تخمدان ، یکی در هر طرف رحم است را درگیر […]