بلوغ زودرس
بیماری

همه آنچه درباره بلوغ زودرس باید بدانید

بلوغ زودرس چیست؟ بلوغ زودرس ، به این معنی است که یک دختر یا پسر خیلی زود شروع به بلوغ جنسی می کنند. به طور کلی ، این به دختران اشاره دارد که ویژگی های جنسی آنها قبل از 8 سالگی شروع می شود و پسران قبل از 9 سالگی این روند را شروع می […]