بیماری تالاسمی
بیماری

هر آنچه باید در مورد بیماری تالاسمی بدانید.

تالاسمی نوعی بیماری ارثی خونی است که بر توانایی بدن در تولید هموگلوبین و گلبول های قرمز تأثیر می گذارد. فرد مبتلا به تالاسمی تعداد کمی گلبول قرمز و هموگلوبین بسیار کمی خواهد داشت ، و گلبول های قرمز ممکن است بسیار کوچک باشد. این ضربه می تواند از خفیف گرفته تا شدید و تهدید […]