جوش های سر سیاه
سلامت

راه های خلاص شدن از شر جوش های سر سیاه

جوش های سر سیاه یکی از رایج ترین اشک های آکنه است. اگرچه افرادی که پوست روغنی دارند نسبت به جوش های سرسیاه آسیب پذیر تر هستند ، هر کسی می تواند آنها را دریافت کند. آنها هنگامی تشکیل می شوند که منافذ با ترکیبی از سلول های مرده پوست و روغن اضافی (سبوم) از […]