سرماخوردگی
سلامت

چگونه می توانم سرماخوردگی را درمان کنم؟

سرماخوردگی در اثر عفونت ویروسی در مجاری هوایی فوقانی ، سینوس ها ، گلو و بینی ایجاد می شود . همواره اگرچه کاملا ناخوشایند است ، اما عموما دلیلی برای نگرانی نیست. در اکثر موارد ، علیرغم احساس بیماری ، همراه با عطسه ، گلو درد ، سرفه و حتی آبریزش بینی ، سرماخوردگی یک […]