خواص سیر
سلامت

6 خاصیت اثبات شده سیر

آیا از خواص سیر چیزی می دانید ؟   “بگذارید غذا داروی شما باشد و دارو غذای شما باشد.” اینها کلمات معروف پزشک یونانی باستان ، بقراط است ، که اغلب پدر پزشکی غربی خوانده می شود. او در واقع برای معالجه انواع بیماریها از سیر تجویز می كرد. علم مدرن اخیراً بسیاری از این […]