استرس
بیماری

استرس و تاثیرات آن بر بدن

یکی از مشکلاتی که در زندگی همه ی ما وجود دارد ، استرس است . با وجود این عامل نمی توان بر روی کارها به درستی تمرکز کرد، در آزمون های خود موفق شد و بسیاری از موارد دیگر وجود دارد که می تواند در آن دخیل باشد . علائم استرس ممکن است بر سلامتی […]