کمبود ویتامین د
سلامت

علل کمبود ویتامین د و درمان آن

 علائم کمبود ویتامین D و نحوه درمان آن ویتامین D برای بسیاری از اندام های بدن و عملکردشان ضروری و مهم است. مواد خواکی مقداری از ویتامین د مورد نیاز بدن را مهیا میکنند ، اما بیشتر آنها در معرض تابش نور خورشید جدب بدن می شود. پس از مصرف ویتامین D ، بدن باید […]