فلفل دلمه ای
سلامت

فواید فوق العاده فلفل دلمه ای برای سلامتی

Bell Peppers یا فواید سلامتی فلفل دلمه ای  فلفل بل (Capsicum annuum) میوه هایی هستند که به خانواده شبدر تعلق دارند. آنها مربوط به فلفل دلمه ای ، گوجه فرنگی و نانوا هستند که همگی بومی آمریکای مرکزی و جنوبی هستند. فلفل دلمه ای یا کپسولیوم نیز نامیده می شود ، فلفل دلمه ای را […]