متادون
بیماری

دانستنی ها درباره قرص متادون

متادون چیست؟ متادون هیدروکلراید داروی مخدری است که مانند سایر مخدرها عمدتا اگونیست گیرنده های مورفینی مغز می باشد. متادون به خوبی از راه گوارشی جذب شده و ظرف 6-2 ساعت اثرات اولیه آن بارز می گردد. نیمه عمر آن در ابتدای مصرف حدود 7-4 ساعت بوده و در مصرف طولانی مدت و مستمر به […]