دلیل مرگ و میر
بیماری

علت اصلی مرگ و میر در ایالات متحده چیست؟

حدود 74 درصد از کل مرگ و میرها در ایالات متحده در نتیجه چند علت اتفاق می افتد. در طی 5 سال گذشته ، علل اصلی مرگ و میر در ایالات متحده نسبتاً ثابت بوده است. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) ، در سال 2017 تعداد 2،813،503 مرگ و میر […]